Гарантія і сервіс
Завод-виробник гарантує відповідність котла вимогам ТУУ 28.2-24175498-001-2002 при дотриманні правил монтажу, зберігання, транспортування і експлуатації.
 
Гарантійний термін експлуатації — 30 місяців з дня продажу, або не більше 36 місяців з дня випуску.
 
Протягом гарантійного терміну недоліки, які виникли з вини заводу, усуваються представниками заводу-виробника або місцевими службами газового господарства з доставкою необхідних запасних частин за рахунок заводу-виробника.
 
У випадку виходу із ладу будь-якого вузла котла в період гарантійного терміну експлуатації спеціаліст газового господарства або спеціалізованої монтажно-налагоджувальної організації складає акт про перевірку котла, який разом з заповненим відривним гарантійним талоном, копією талона на введення котла в експлуатацію і дефектним вузлом направляється власником підприємству-виробнику.
 
Попередньо власник по телефону повідомляє виробника про вихід котла з ладу. Якщо підтверджується, що поломка сталася з вини підприємства-виробника, то усунення недоліків, ремонт або заміна дефектного вузла проводиться за рахунок виробника.
При відсутності дефектного вузла або акта підприємство-виробник претензії не приймає.
 
Завод виробник не несе відповідальності і не гарантує роботу котла у випадках:
 
недотримання правил установки, експлуатації, обслуговування котла;
недбалого зберігання, поводження і транспортування котла власником або торгуючою організацією;
якщо монтаж і ремонт котла виконувались особами, які не мають на це права;
відсутності штампа торгуючої організації в талоні на гарантійний ремонт і свідоцтво про продаж.
У випадку виходу з ладу будь-якого вузла котла в період гарантійного терміну експлуатації з вини власника або несправності котла після закінчення гарантійного терміну експлуатації, підприємство виробник може провести заміну або ремонт несправного вузла за рахунок власника.
 
Термін служби котла до списання:
стального — не менше 15 років
чавунного — не менше 25 років